Van IC personeel tot de thuiszorgmedewerker, van schoonmakers tot artsen. Al deze zorgverleners hebben het afgelopen half jaar het vuur uit de sloffen gelopen om zorg te kunnen blijven verlenen. Applaus en waardering hebben deze mensen meer dan ook verdiend. Maar de bezuinigingen van de afgelopen jaren plus de marktwerking in de zorg, maken het werk van zorgmedewerkers het hele jaar door erg zwaar. De opstand tegen het marktdenken in de publieke sector was voor corona al volop gaande en de crisis heeft dat alleen nog maar versterkt.

GroenLinks staat voor een publieke sector die is gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en solidariteit. GroenLinks staat voor afscheid nemen van het beconcurreren, het wantrouwen en de controledrift. De werkdruk wordt hierdoor verlaagd en er komt ruimte de professionals de waardering te geven die ze verdienen.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van zorg en werkgelegenheid. GroenLinks Bergen vindt dat goede zorg voor iedereen toegankelijk moet zijn. Hiervoor willen we voldoende middelen en reserves beschikbaar houden. De inwoner die zorg nodig heeft, is belangrijker dan de regels. Het is daarom goed dat de sociale wijkteams aandacht besteden aan álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. En dat zij ruimte krijgen  om maatwerk toe te passen.

Maar in de dagelijkse praktijk lijkt het niet allemaal mee te vallen. De bureaucratie maakt dat zorgvragers én zorgverleners tegen een muur van papier op lopen. En dat zou anders moeten kunnen. Onze zorgen over de jeugdzorg en voor personen met psychische problemen zijn groot. Veel kinderen voelen zich heen en weer geplaatst van zorgverlener naar zorgverlener en worden niet adequaat geholpen. Inwoners met Psychische problemen moeten vaak lang wachten voordat ze de juiste zorg krijgen -als dat er op tijd is. Al deze problemen zijn groter dan onze gemeente. Vele GroenLinks afdelingen en GroenLinks landelijk werken samen aan verbeteringen. Zoals met de petitie #Lijmdezorg. Want ook hier hoort wie zorg nodig heeft centraal te staan en mogen niet de regels leidend zijn.