BERGEN -  De fractie van GroenLinks trekt zich de forse kritiek aan van bewonersorganisaties in Bergen Noordoost over de ontwikkeling van nieuwbouw in hun wijk. Bewoners van het gebied menen dat zij onvoldoende of niet zijn geïnformeerd over aantallen woningen, toenemende verkeersbelasting en de uitkomsten van een enquête onder bewoners.

Na een participatietraject van maanden vinden betrokken burgers dat de gemeente onvoldoende hun ideeën, bezwaren en alternatieven heeft verwerkt in de plannen voor hun woonomgeving. GroenLinks meent dat deze gang van zaken schadelijk is voor de verdere ontwikkeling van het grootste woningbouwproject in Bergen sinds jaren.

Daarnaast is de door bewoners in diverse zienswijzes gesignaleerde gang van zaken schadelijk voor het vertrouwen tussen burger en bestuur, een kwestie die al jarenlang de gemeentepolitiek in Bergen beheerst en waar nu een kans ligt om stappen naar verbetering in te zetten.

GroenLinks-Bergen wil het participatieproces in Bergen Noordoost heropenen. GroenLinks hecht daar niet alleen vanwege het herstel van vertrouwen veel belang aan. Maar ook om de beschikbare expertise en betrokkenheid binnen de buurt voor verdere ontwikkeling van plannen te behouden en verder uit te breiden.