GroenLinks Bergen is blij met de nieuwe Omgevingsverordening van de Provincie Noord-Holland. Hierin wordt niet alleen aandacht gegeven aan de natuur maar ook het landschap. In de Omgevingsverordening staat de leefomgeving centraal en niet de ontwikkelingen. Wij denken dat je samen met inwoners namelijk wél kunt zorgen voor de natuur, het landschap en meer biodiversiteit. Ook in combinatie met woningbouw, het bedrijfsleven, verkeer en recreatie.

Onze bijzondere gemeente met een unieke combinatie van zee, strand, duinen, bos en open polderlandschap moeten we koesteren. Grootschalige bebouwingsplannen passen daar niet bij. GroenLinks Bergen wil de aanwezige kwaliteit van het landelijk gebied blijvend behouden, versterken en herstellen waar dat wenselijk is.

Kleinschalige recreatie, bijvoorbeeld in combinatie met zorg, een sociale taakstelling of natuur- of landschapseducatie, beschouwen wij als een waardevolle aanvulling.

Een goed grondwaterbeheer binnen de gemeente Bergen willen we bereiken door bijvoorbeeld het herstellen van oorspronkelijke waterlopen of het inrichten en onderhouden van duinrelsystemen in de binnenduinrand.